Risico Analyse

Als u weet wat de risico's zijn en welke impact deze kunnen hebben op uw bedrijf en bedrijfsvoering, kunt u een afgewogen beslissing nemen hoe u omgaat met die risico's. Risicobeheersing start met een gedegen risico analyse.

Breng de risico's van uw bedrijf in kaart
Uw onderneming is een complex geheel van vele facetten: huisvesting, rechtsvorm, personeel, marktomstandigheden, productieproces, enzovoort. Een risico analyse geeft u een helder antwoord op de vragen:

 • Welke risico's loopt uw bedrijf?
 • Waarop hebben deze risico's betrekking?
 • Wat is de directe schade en wat is de gevolgschade (zoals verplichtingen niet na kunnen komen, schade aan uw imago) als dit risico werkelijkheid wordt?
 • Wat is de kans dat het risico zich manifesteert?

Maak risico's beheersbaar
Als specialist in bedrijfszekerheid kunnen wij u uitstekend ondersteunen bij het beheersbaar maken van de risico's binnen uw bedrijf door middel van:

 • het uitvoeren van een uitgebreide risicoanalyse
 • het maken van voorstellen voor beheersbaarheid met antwoorden op vragen als
  • Is preventie mogelijk?
  • Tot welk kostenniveau kan uw bedrijf de risico's zelf dragen?
  • Van welke verzekeringsoplossingen kunt u gebruik maken?
 • het uitvoeren van periodieke updates van de risicoanalyse
 • het opstellen van gerichte adviezen voor te nemen maatregelen

Een risico analyse maakt risico's beheersbaar. Blijf de risico's de baas en maak gebruik van onze kennis van het midden- en kleinbedrijf en van onze onafhankelijke adviezen.

Meer in deze categorie: Verzekeringen »